Przyznanie wyróżnień Duszpasterstwa Talent 2016 - Łagiewniki, 4 grudnia