Współpraca

Oferujemy PATRONAT MEDIALNY

W ramach PATRONATU ze strony TVPW oferujemy:

- Zamieszczenie wideo-relacji z wydarzenia po jego zakończeniu (a jeśli to możliwe - w trakcie trwania – transmisja „na żywo”)
- Zamieszczenie wyczerpującej informacji tekstowej obok filmu na witrynie TVPW.
- W zamieszczonej relacji wideo może znaleźć się wywiad, ustna wypowiedź organizatorów n.t. wydarzenia
- Zamieszczenie wideo-relacji z wydarzenia na równoległym kanale filmowym You Tube wraz z opisem wydarzenia itp.
- Promowanie (opcjonalnie) relacji wideo z wydarzenia na portalach np. społecznościowych co zwiększa oglądalność.

- Możliwe jest również wykorzystanie przez Partnera okna wideo z filmem (w nie zmienionej formie) na własnej witrynie (tu wg. indywidualnych uzgodnień).

Ze strony partnera oczekujemy:

- Zamieszczenia logo TVPW na wszelkich materiałach promujących wydarzenie (np. plakaty, ulotki, zaproszenia, zapowiedzi w mediach) oraz na internetowej stronie imprezy (lub informacji o patronacie stałym)
- Zapewnienie ekspozycji materiałów reklamowych patrona (bannery, roll up'y) w trakcie trwania imprezy - w widocznym miejscu.
- Przekazanie informacji słownej o patronacie medialnym w zapowiedziach np. na scenie, stadionie w trakcie imprezy oraz o stronie na której można będzie relację po imprezie obejrzeć.
- Akredytacji medialnych, oraz zapewnienie swobodnej pracy dziennikarzom (odpowiednie miejsce z dobrą widocznością, dostęp do energii elektr. itp.)
- Również promowania filmu własnymi kanałami np. w portalach społecznościowych itp. (link)

Powyższe ustalenia nie wykluczają realizacji odpłatnych materiałów reklamowych i promocyjnych na potrzeby Partnera, oraz innych form współpracy.
Powyższy patronat zakłada również pierwszeństwo w przypadku zlecania Partnerowi realizacji filmów z okolicznościowych uroczystości, jubileuszy, reklam itp.

Pamiętajmy, że obopólna promocja leży we wspólnym interesie Partnerów!