Jubileusz 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Fałkowicach