Szlachetna Paczka kontratakuje...w Wieliczce

Film: 

W Wieliczce spotkali się wolontariusze Szlachetnej Paczki na kilkugodzinnym szkoleniu (nikt nie obiecywał że będzie łatwo), które zorganizował Jakub Niezgoda rejonowy lider Paczki. Ta ogólnopolska inicjatywa robi wyłom w powszechnej tendencji do interesowania się wyłącznie własnymi problemami i sprawami. Wolontariusze i darczyńcy Szlachetnej Paczki wkładają ogromny wysiłek w pomoc potrzebującym, wykluczonym społecznie, ubogim. Pomoc jest dobrze przemyślana – dostają ją rodziny i osoby których bieda nie jest bezpośrednio zawiniona i często wynika z choroby, wypadku, wielodzietności, braku godziwie wynagradzanej pracy...
Szkolenia w wielickim liceum prowadzili: Bernadetta Pasternak - Asyst. ds. Wdrożeń, oraz Damian Kocoń - Lider Rejonu Kraków - Krowodrza w Szlachetnej Paczce